De ster, die boven de stal van Bethlehem stond, leidde de wijzen naar de plaats van de geboorte. Het verhaal van de ster heeft velen geïnspireerd. Kunstschilder Giotto di Bondone schilderde hem in zijn befaamde fresco uit 1305 als komeet, hangend boven de stal waar de drie wijzen hun eer betoonden aan het pasgeboren kind.

Verschillende verschijnselen aan de hemel kunnen hebben geleid tot het Bijbelverhaal over de ster boven Bethlehem. Astronomen hebben meerdere wetenschappelijke verklaringen voor de heldere ster.

  • Een komeet:
    In 5 v.Chr. observeerden Chinese astronomen een hele reeks kometen die aan de oorsprong van de ster van Bethlehem zouden hebben gestaan.
  • Een conjunctie:
    Conjunctie is een optisch bedrog dat optreedt als twee planeten elkaars baan kruisen. Vanaf de aarde lijkt het dan alsof ze samensmelten tot één stralend hemellichaam. In 7 v.Chr. vonden er maar liefst drie conjuncties van Jupiter en Saturnus plaats.
  • Een supernova
    Er zijn geen supernova’s bekend rond de tijd van de geboorte van Jezus, maar astronomen sluiten niet uit dat er eentje ten grondslag heeft gelegen aan het verhaal over de ster van Bethlehem.

In de bijbel staat hierover:

Jezus werd geboren in Betlehem in Judea. Toen Hij geboren was, kwamen wijze mannen uit het Oosten naar Jeruzalem. In die tijd was Herodes koning.  Ze vroegen: “Waar kunnen we de koning van de Joden vinden die kort geleden is geboren? We hebben in het Oosten zijn ster zien opgaan. 

Na het bezoek aan Herodus, reizen de wijzen verder:
De ster die ze in het Oosten hadden gezien, ging voor hen uit. Hij bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster daar zagen, waren ze erg blij.