Doelstelling

De vereniging heeft de volgende doelstelling:

  • ervaringen van leden uitwisselen
  • kerstgroepen van medeleden bekijken
  • tips m.b.t. het verzamelen van kerstgroepen aan elkaar doorgeven
  • het tentoonstellen van de eigen groepen prive of voor publiek
  • het bezoeken van tentoonstellingen van kerstgroepen, kerstmarkten, enz.
  • contacten opbouwen met andere (buitenlandse) verenigingen

Om dit te realiseren houden we lezingen, organiseren we excursies, bekijken we films en presentaties die betrekking hebben op de oorsprong en het maken van kerstgroepen. We komen hiervoor drie maal per jaar bij elkaar. Bovendien geven wij tweemaal per jaar ons tijdschrift “DE KERSTGROEP” uit, met informatie over de vereniging, musea, tentoonstellingen, kerstgroepen en kerstgebruiken over de gehele wereld.

De vereniging bemiddelt niet in de koop of verkoop van kerstgroepen of complete verzamelingen van kerstgroepen e.d. De vereniging bezit zelf geen verzameling van kerstgroepen en koopt of verkoopt deze dan ook niet.

Voor advies over kerstgroepen, die beschouwd kunnen worden als Nederlands erfgoed, verwijzen wij u graag naar de Stichting tot behoud van Nederlands erfgoed. stichtingerfgoedrondkerst.nl

De landelijke vereniging “Vrienden van de Kerstgroep” – Nederland is lid van de internationale vereniging Universalis Foederatio Praesepistica (UN-FOE-PRAE) gevestigd in Rome. Van deze vereniging zijn nog 21 andere verenigingen van over de gehele wereld lid. Voor meer informatie zie:  unfoeprae.org