Onze vereniging

Bestuur

 • Voorzitter: mevr. N. Vellinga-Geerlings,
 • Secretaris: hr. T. de Vaal,
 • Penningmeester: hr. R. Verheggen,
 • Lid: mevr. G.A. Bade-van der Weerd,
 • Lid: mevr. K. de Wit.

U kunt het bestuur altijd benaderen via het mailadres  bestuur@vriendenvandekerstgroep.nl

Tijdschrift

Ons verenigingsblad “De Kerstgroep” verschijnt 2 x per jaar (juni en november)
Mailadres van de redactie:  redactie@vriendenvandekerstgroep.nl

Lidmaatschap

 • Leden betalen € 30,- per jaar.
  Hiervoor ontvangen zij ‘De Kerstgroep’, mogen ze deelnemen aan onze vergaderingen en hebben zij stemrecht. Ook organisaties, zoals musea of stichtingen, kunnen lid van onze vereniging zijn. Voor hen geldt hetzelfde tarief.
 • Partnerleden betalen € 20,- per jaar.
  Hiervoor mogen deze leden deelnemen aan onze vergaderingen en hebben zij stemrecht. Een partnerlid is de partner van een lid.
 • Tenslotte kunt u ook als donateur de vereniging steunen. Dit betekent dat u per jaar minimaal € 15,- aan de vereniging schenkt en als donateur bij ons geregistreerd bent. Als dank voor uw bijdrage ontvangt u alle edities van ‘De Kerstgroep’.
 • Maak uw contributie of donatie a.u.b. na 1 januari en voor 1 mei over.
 • Betaal elektronisch via ons rekeningnummer NL 15 INGB 0003 2114 20 (BIC code: INGBNL2A) onder vermelding van Contributie of Donatie en het betreffende jaar.