Driekoningen was vroeger traditioneel een doopdag. Ter herinnering aan de doop vindt met Driekoningen de wijding van het water plaats. Die dag wordt er ook krijt gezegend door de priester. Bij deze huiszegen schrijft men in vele landen met het gezegende krijt de letters “C+M+B” op de deur, waarbij men hoopt alle kwaad op afstand te kunnen houden.

De letters staan voor de Latijnse zegenspreuk “Christus Mansionem Benedicat”, dat betekent “Christus zegene dit huis”. De letters verwijzen ook naar de initialen van Caspar, Melchior en Balthasar, de drie wijzen uit het oosten, die mede achtergrond geven aan dit gebruik. Zij zijn de eerste niet-Joden (‘heidenen’) aan wie Christus zich heeft geopenbaard. De gebruikelijke vorm is xx+C+M+B+yy, waarin voor ‘xx’ de eerste twee cijfers van het jaartal worden ingevuld en voor ‘yy’ de laatste twee cijfers. De ‘+’ staat voor een kruisteken.

Er zijn meerdere bete­ke­nissen die wor­den toegekend aan de letters C+M+B op de huis­ze­gen:

Caspar Melchior Balthasar

De letters C+M+B wor­den in ver­band gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar.

Christus Mansionem Benedicat

Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de begin­let­ters van de zegen­tekst “Christus Mansionem Benedicat”, ver­taald “Christus zegene dit huis”.

Cana Magi Baptisma

De letters wor­den ook in ver­band gebracht met de drie­vou­dige open­ba­ring van de Heer. Kerst­mis is het feest van de open­ba­ring aan alle mensen. Deze open­ba­ring van God wordt gevierd met Drie­ko­nin­gen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste won­der van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbid­ding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).