Bijbel

De bijbel bestaat uit  een verzameling van boeken. Het woord “bijbel” komt van het Griekse “biblia”, hetgeen “boeken” betekent. De bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het woord “testament” heeft hier de betekenis van “verbond”, het gaat om de relatie tussen God en de mensen.

De teksten zijn uit verschillende tijden en in verschillende talen (Hebreeuws, Grieks en Aramees) opgeschreven, na eerst  lange tijd mondeling te hebben gecirculeerd in geloofsgemeenschappen. Het Oude Testament dateert van tussen 586 en 100 voor Christus. Het Nieuwe Testament uit de eerste en begin tweede eeuw na Christus.