Home/Vereniging

Vereniging

Bestuur

  • Voorzitter: mevr. N. Vellinga-Geerlings
  • Secretaris: hr. J. van Hulst,
  • Penningmeester: hr. H.H. Hilbers,
  • Lid: hr. F. van Empel
  • Lid: mevr. G.A. Bade-van der Weerd

U kunt het bestuur altijd benaderen via het mailadres bestuur@vriendenvandekerstgroep.nl

Tijdschrift
“De Kerstgroep” ISSN 2215-1117 verschijnt 2 x per jaar (juni en november)
Redactie: Ida en Peter Diemer redactie@vriendenvandekerstgroep.nl

Lidmaatschap
Het lidmaatschap voor 2019 van de vereniging bedraagt € 30,00 per jaar en voor een partnerlid € 20,00. Donateur van de vereniging bent u voor minimaal € 15,00 per jaar. U steunt daarmee de vereniging en ontvangt 2 x per jaar ons tijdschrift “De Kerstgroep”

Lidmaatschapsgeld / donatie kan worden overgemaakt naar:

ING Bank;
IBAN nr : NL15 INGB 0003 2114 20
BIC code: INGBNL2A

t.n.v. Vereniging Vrienden van de Kerstgroep Nederland
A.u.b onder vermelding van lidmaatschap / donatie en jaartal.