In de Dominicuskerk te Nijmegen wordt in de twee weken rond kerst een kerststallen tentoonstelling ingericht. We hebben dit al eerder gedaan op bescheiden schaal met bruikleen van Orientalis, de beheerder van de Houtzager collectie, maar nu is inmiddels het eigen bezit en de inbreng van parochianen en buurtgenoten zo groot dat we kunnen spreken van een echte tentoonstelling. De verzameling is al te groot geworden om alles uit te zetten wat we bezitten. Werktitel van de tentoonstelling is : Midden in de Winternacht.

Er zal een boekje beschikbaar komen met informatie over 25 bijzondere stallen uit onze verzameling en die route door de kerk  is gekoppeld aan een speurtocht voor kinderen.

ADRES
Heilige Dominicuskerk
Professor Molkenboerstraat 7,
6524 RN Nijmegen

De tentoonstelling mag staan van zondag 19 december ( opening in de middag om 16.00 u) tot aan het eerste weekend van 2022.
Over de openingstijden zijn we nog in onderhandeling…  In elk geval is de kerk te bezoeken na de vieringen in die periode.