21 september 1997

Bestuurswijziging: Dick ter Horst volgt Twitty Huurman-Dorland op als secretaris.

Ons lid Mimi Winkels heeft een voorzittersbel gemaakt, waarmee de voorzitter de vergadering ’tot de orde’ kan roepen.

Terug