18 Augustus 2010

De Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst Nederland wordt opgericht met als voorzitter Peter Diemer, secretaris Ton Rutting, pennningmeester Anne Franken en de leden Tineke Winkels en Cees Senders. De stichting krijgt m.i.v. 5 november 2010 de ANBI status en heeft een eigen website.

Terug