1 juli 2017

Ontmoetingsdag in de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem.

Lezing door Jhr. E. Rutgers over de Kerstkapel van de basiliek en het Haarlems Helig Kerstmisgilde.
Rondleiding door de Sint Bavo en aansluitend orgelconcert.

Terug