5 0ktober 2019

Op 5 oktober houden we onze algemene ledenvergadering weer in Soest.
Na deze ledenvergadering houdt ons lid Albert Loef een lezing.

Terug