21 oktober 2016

Ida en Peter Diemer ontvangen het ereteken met oorkonde van de UN-FOE-PRAE.

Terug