9 oktober 2021

Op 9 oktober konden we weer bij elkaar komen voor onze najaarsvergadering. De belangstelling was groot.  Maar liefst 62 leden waren aanwezig.
Ook kregen ontvingen we 20 afmeldingen van leden die graag aanwezig waren geweest De penningmeester gaf een verantwoording wat betreft de financiële zaken. De resultatenrekening over 2020 en de begroting over 2022 werden toegelicht De vereniging is financieel gezond, wat ook komt door de opbrengsten van het WKKA2020. De vergadering werd afgesloten met een lezing door Carine en Gerard Kuipers over “Santons”

Terug