15 November 1993

“De Kerstgroep” wordt opgericht met 21 leden.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter/secretaris:  Alette Vos-Galman
Penningmeester: Ina Snaterse-de Jonge
Algemeen lid: Jos Levitus-Weppner
De contributie bedraagt Dfl. 30,00 per jaar.