6 juli 2019

Met 40 personen van onze vereniging werd het Stadsklooster in Den Haag bezocht. Broeder Frans Wils had 2 zalen voor ons gereserveerd, zodat we daar een ‘verkoopdag’ konden houden. Op deze manier werd er ook geld verzameld voor de organisatie van het WKKA 2020.

Frans Wils liet de aanwezigen de Jozefkapel zien met prachtige schilderijen van Broeder Francois Mes.
Ter afsluiting zong Martijn Breeman een lied over ‘de kerststalling’ en volgde rondleidingen door Frans Wils.

Terug